OBSZARY SZKOLENIA

OBSZARY SZKOLENIA

I. PRZEJRZYSTA KOMUNIKACJA

Umiejętność formułowania przejrzystego komunikatu i jasnego sposobu komunikowania się z ludźmi to kluczowa umiejętność w pracy osoby zarządzającej. Błędy komunikacyjne i wynikające z tego trudności w funkcjonowaniu zespołów i całych firm, to jedne z najczęstszych źródeł konfliktów w firmach. Świadoma i otwarta komunikacja jest niezbędna do delegowania zadań, ustalania priorytetów oraz określania zadań w zespole. Osobnym i bardzo istotnym obszarem jest udzielanie informacji zwrotnej. Bez dobrze sformułowanego feedbacku nie jest możliwe sprawne funkcjonowanie zespołu, rozwój pracowników ani realizacja zadań.

Program:

 • poznanie blokad oraz katalizatorów efektywnej komunikacji,
 • określenie stylów komunikacyjnych wspierających sprawne współdziałanie,
 • praktykowanie skutecznego feedbacku – dawanie i przyjmowanie komunikatów,
 • budowanie asertywnych komunikatów chroniących nasze granice.

II. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Trudno sobie wyobrazić lepsza okazję do przetrenowania umiejętności liderskich niż funkcjonowanie na jednym pokładzie. Realia rejsu, czyli przebywanie na ograniczonej powierzchni z wieloma osobami, daje niesamowitą możliwość poznania mechanizmów działania zespołu. Od początkowej fazy poznawania się, budowania relacji, po zaufanie do sprawnego, wspólnego działania. Dzięki takiej sytuacji mamy okazję zobaczyć zarządzanie sytuacyjne w praktyce, a nie tylko w teorii! To szansa na przyjrzenie się sobie i swojemu funkcjonowaniu w grupie, dzięki czemu możliwa jest weryfikacja dotychczasowych – nieskutecznych działań, i ich zmiana na te, które pozwolą sprawnie doprowadzić zespół do celu. Na wodzie to bardzo oczywiste, że nasze decyzje przekładają się na rzeczywiste działanie i możemy natychmiast zweryfikować czy zbliżają nas do celu czy oddalają.

Program:

 • budowanie sojuszy z ludźmi na rzecz realizacji celów,
 • doskonalenie elastyczności w pracy z ludźmi,
 • nauka umiejętności korzystania z różnorodności i zasobów zespołu,
 • przedstawienie skutecznych sposobów łagodzenia napięć w zespole i rozwiązywania konfliktów.

III. SKUTECZNE LIDEROWANIE

To jedno z najbardziej cennych doświadczeń w życiu każdego z nas. Zrozumienie tego kim jesteśmy i jak działamy to podstawa w pracy z ludźmi. Wszystkie najbardziej wyrafinowane techniki pracy z ludźmi są bezużyteczne, jeśli nie ma w tym autentyczności i wewnętrznej spójności. Piękne żeglarskie realia są idealne do doświadczenia pogłębionej refleksji nad tym – kim jesteśmy i jaką wartość dajemy innym ludziom. To możliwość przyjrzenia się sobie oczami innych ludzi i dostania od nich informacji o tym, co czyni nas wyjątkowymi. Przestrzeń, wiatr i błękit morza sprzyjają złapaniu zdrowego dystansu do siebie, swoich trudności i do świata.

Program:

 • praktyczne rozwijanie czterech obszarów zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola),
 • określanie stylów przywódczych i poznawanie swoich mocnych stron,
 • praktykowanie umiejętności zarządzania strategicznego i sytuacyjnego,
 • poznanie skutecznych metod radzenia sobie ze stresem poprzez budowanie siły mentalnej.